Sanifoam Yatırımcı İlişkileri
           
Ticaret Sicil Bilgileri Ortaklık Yapısı Yönetim Kurulu Yapısı Ve Komiteler
İmtiyazlı Paylar Ana Sözleşme ve Değişiklikler Yıllık Faaliyet Raporları
Özel Durum Açıklamaları Sıkça Sorulan Sorular Bağımsız Denetim Raporları
İzahname ve Sirküler Genel Kurul İlanları Piyasa Danışmanı Raporu
Vekaleten Oy Kullanma Formu Önemli Yönetim Kurulu Kararları Genel Kurul Tutanakları ve Hazirunlar
Periyodik Finansal Tablo ve Raporlar Yatırımcı İlişkileri Birimi Kar Dağıtım Politikamız Bağış Ve Yardım Politikamız Personel Politikamız Ücretlendirme Politikamız
Genel Kurulun Çalışma Usulleri Hakkında İç Yönerge Denetçi Raporları İhraç Belgeleri