Çevre Politikamız

Sanifoam

Sanifoam Sünger San.A.Ş., tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibi ile çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için Çevre politikasını:

  • 1. Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili Kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
  • 2. Tüm faaliyetlerimizdeki endüstriyel kirliliği önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indirgemek, atıklarımızı kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendirmek,
  • 3. Doğal kaynak ve enerji tüketimini kontrol altında tutup kullanımını en aza indirgemek ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelmek,
  • 4. Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak,
  • 5. Çevre bilincini yükseltmek amacı ile; eğitimler düzenleyip çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin çevre bilincini yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak,
  • 6. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırarak, uygun çalışma ortamı sağlamak Prensipleri çerçevesinde oluşturmuştur.
Top